img


คำครูที่รู้ว่าไลค์
ชื่อผู้แต่ง :
จำนวนหน้า : 66 หน้า
เข้าอ่าน : 74 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 14:55:04 เข้าชม : 74 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
รวมคำสอนโดนใจ ชาร์จไฟให้สติ จากพระมหาวิเชียร ชินวํโส ผู้ที่ได้อ่านงานเขียนหรือได้ฟังการบรรยายธรรมจากท่าน ส่วนใหญ่จะปฎิเสธไม่ได้ว่า ในแต่ละบทแต่ละตอน เราจะได้คำสอนอันเป็นแก่นธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้องตามพุทธพจน์ สามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นผลมาจากการเป็นนักอ่านผนวกเข้ากับประสบการณ์ที่ได้ประพฤติปฎิบัติธรรมมายาวนานกว่าสิบปี ก่อนจะตกผลึกออกมาเป็นงานเขียน และการบรรยายธรรมที่ทรงคุณค่า