img


ความเป็นมนุษย์กับการเข้าถึงสิ่งสูงสุดความจริง ความดี ความงาม
ชื่อผู้แต่ง :
จำนวนหน้า : 72 หน้า
เข้าอ่าน : 113 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 14:53:12 เข้าชม : 113 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
ในวิกฤตการณ์ปัจจุบัน มนุษย์ไม่มีทางออกในภพภูมิทางวัตถุธรรม นอกจากหันไปใช้ศักยภาพของความเป็นมนุษย์ที่สามารถเข้าถึง สิ่งสูงสุด หรือ ความจริง ความดี ความงาม อันจะก่อให้เกิดจิตสำนึกใหม่ และเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตน