img


สุขง่ายๆ แค่ปลายจมูก
ชื่อผู้แต่ง :
จำนวนหน้า : 98 หน้า
เข้าอ่าน : 87 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 14:50:10 เข้าชม : 87 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
“ถ้าคุณเห็นทุกข์ คุณจะเห็นโลก ถ้าคุณรู้จักทุกข์ คุณจะรู้จักโลก ถ้าคุณหนีทุกข์ คุณจะหนีโลก ถ้าคุณอยู่เหนือทุกข์ คุณจะอยู่เหนือโลก” .....จะรู้จักทุกข์ได้ เริ่มจากฝึกจิตตนเอง การฝึกจิตก็คือการรู้อาการของกายใจที่กำลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันขณะ จนกว่าจิตของผู้ฝึกจะประจักษ์แจ้งว่า โลกมันเป็นของมันเช่นนั้นเอง...จิตรู้เอง ปล่อยวางเอง...แค่รู้ เท่านั้น