img


เวียดนามหลัง 1975
ชื่อผู้แต่ง : ดร.ธีระ นุชเปี่ยม
จำนวนหน้า : 226 หน้า
เข้าอ่าน : 91 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 14:36:13 เข้าชม : 91 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือวิชาการเล่มแรกในภาคภาษาไทยที่ได้ทำการศึกษาถึงสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของเวียดนามหลังการเปลี่ยนแปลงในปี ค.ศ. 1975 อย่างเป็นระบบ และด้วยข้อมูลใหม่ที่ยังไม่เคยมีผู้นำเสนอมาก่อน อีกทั้งผู้แต่งเองยังเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเวียดนามโดยเฉพาะอีกด้วย จึงทำให้หนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งในทางวิชาการ และความรู้ความเข้าใจเดี่ยวกับเวียดนามสมัยใหม่