img


อวสาน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยาม
ชื่อผู้แต่ง : Benjamin A. Batson
จำนวนหน้า : 518 หน้า
เข้าอ่าน : 111 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 14:24:13 เข้าชม : 111 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือที่ผู้แต่งมุ่งศึกษาเหตุการณ์ต่างๆ ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี 1932 ซึ่งทำให้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในสยามสิ้นสุดลง เน้นพัฒนาการทางการเมือง และศึกษาโดยเฉพาะถึงพระวิระยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาของพระองค์ที่ดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองของสยาม ทั้งยังวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมือง เฉพาะที่มีผลต่อกระบวนการทางการเมือง